Raiffeisenverband Südtirol 

Raiffeisenstraße 2
I-39100 Bozen - Südtirol (BZ)
Tel. +39 0471 945 111
Fax +39 0471 970 228

Raiffeisenverband Südtirol

Via Raiffeisen, 2
I-39100 Bozen - Südtirol (BZ)
Tel. +39 0471 945 111
Fax +39 0471 970 228

Endo7 GmbH, IT Agency

Technik 
endo7 GmbH
Quireiner Straße 40/4
I-39100 Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 301510
E-Mail: contact@endo7.com

Endo7 Srl, IT Agency

Tecnica
Endo7 Srl
Via S. Quirino 40/4
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 301510
E-Mail: contact@endo7.com